An Fiach Dubh: Duaisdhánta foilsithe

An Fiach Dubh, comórtas filíochta Gaeilge a rith Féile Filíochta Fhine Gall –  Tá na duaisdhánta ón chomórtas seo foilsithe anois i bhFeasta – Meán Fómhair 2021, imleabhar 74, uimhir 09, thar dhá leathanach ar a bhfuil dearadh aoibhinn déanta orthu.

The Fiach Dubh, Irish language poetry competition run by the Fingal Poetry Festival – The winning poems of this competition are now published  in Feasta magazine – September 2021, issue 74,  number 09, across two pages which have been thoughtfully designed.

Thug sé pléisiúr d’ Aifric Mac Aodha bheith ina moltóir ar an chomórtas seo. ‘Sé a dúirt sí i ndiaidh na dánta ar fad a léamh, ná: “B’iontach an rud é a bheith ag plé le comórtas An Fhéich Dhuibh aimsir dhubh na paindéime agus chuaigh na hiarrachtaí go léir go domhain ionam.”Bíonn an iris míosúil Feasta ar fáil ó:
https://www.siopaleabhar.com/tairge/feasta-2021-09-mean-fomhair/
nó is féidir síntiús bliana a shocrú trí scríobh chuig: 
Donnchadh Ó hAodha, sintius@feasta.ie

It gave Aifric Mac Aodha great pleasure to be the judge of this competition. Having read each of the entrants’ poems, she announced: ‘ It has been wonderful to be involved with the Fiach Dubh competition during the ‘aimsir dhubh’ (dark time) of the pandemic and each entry has struck a chord with me.’ The monthly Feasta magazine is available from:
https://www.siopaleabhar.com/tairge/feasta-2021-09-mean-fomhair/
or an annual subscription is possibly by contacting Donnchadh Ó hAodha, sintius@feasta.ie

One thought on “An Fiach Dubh: Duaisdhánta foilsithe

  1. FAB! Go raibh maith agaibh! C. xx

    Ar Céad 20 DFómh 2021 ag 16:58, scríobh Fingal Poetry Festival :

    > Fingal Poetry Festival posted: ” An Fiach Dubh, comórtas filíochta Gaeilge > a rith Féile Filíochta Fhine Gall – Tá na duaisdhánta ón chomórtas seo > foilsithe anois i bhFeasta – Meán Fómhair 2021, imleabhar 74, uimhir 09, > thar dhá leathanach ar a bhfuil dearadh aoibhinn déanta orthu. Thug” >

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: