An Fiach Dubh: Duaisdhánta foilsithe

An Fiach Dubh, comórtas filíochta Gaeilge a rith Féile Filíochta Fhine Gall –  Tá na duaisdhánta ón chomórtas seo foilsithe anois i bhFeasta – Meán Fómhair 2021, imleabhar 74, uimhir 09, thar dhá leathanach ar a bhfuil dearadh aoibhinn déanta orthu. Thug sé pléisiúr d’ Aifric Mac Aodha bheith ina moltóir ar an chomórtas seo. ‘Sé a dúirt sí i ndiaidh na dánta ar fad a léamh, ná: “B’iontach an rud é a bheith ag plé le comórtas An Fhéich Dhuibh aimsir dhubh na paindéime agus chuaigh na hiarrachtaí go léir go domhain ionam.”Bíonn an iris míosúil Feasta ar fáil ó:
https://www.siopaleabhar.com/tairge/feasta-2021-09-mean-fomhair/
nó is féidir síntiús bliana a shocrú trí scríobh chuig: 
Donnchadh Ó hAodha, sintius@feasta.ie

The Fiach Dubh, Irish language poetry competition run by the Fingal Poetry Festival – The winning poems of this competition are now published  in Feasta magazine – September 2021, issue 74,  number 09, across two pages which have been thoughtfully designed. It gave Aifric Mac Aodha great pleasure to be the judge of this competition. Having read each of the entrants’ poems, she announced: ‘ It has been wonderful to be involved with the Fiach Dubh competition during the ‘aimsir dhubh’ (dark time) of the pandemic and each entry has struck a chord with me.’ The monthly Feasta magazine is available from:
https://www.siopaleabhar.com/tairge/feasta-2021-09-mean-fomhair/
or an annual subscription is possibly by contacting Donnchadh Ó hAodha, sintius@feasta.ie

One thought on “An Fiach Dubh: Duaisdhánta foilsithe

  1. FAB! Go raibh maith agaibh! C. xx

    Ar Céad 20 DFómh 2021 ag 16:58, scríobh Fingal Poetry Festival :

    > Fingal Poetry Festival posted: ” An Fiach Dubh, comórtas filíochta Gaeilge > a rith Féile Filíochta Fhine Gall – Tá na duaisdhánta ón chomórtas seo > foilsithe anois i bhFeasta – Meán Fómhair 2021, imleabhar 74, uimhir 09, > thar dhá leathanach ar a bhfuil dearadh aoibhinn déanta orthu. Thug” >

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: