Family Poetry Fest at the Fingal Poetry Festival 2022

One of our events for our younger audiences.

  • Location: Floraville Park, Strand Street, Skerries Co. Dublin
  • Languages: Irish Sign Language Interpretation. Bilingual event: Irish / English.
  • Date and Time: Sat 17 September 2022, 2-4 pm
  • Free event Saor in aisce! No need to prebook, just show up.
  • No unaccompanied children, please.

Lots of creative fun centred around words including readings by Áine Ní Ghlinn, Laureate na nÓg, and friends, an Open Mic for children and young adults, painting, games and much more…

Location: Floraville Park, Strand Street, Skerries.

Illumination of Floraville and Launch of the Fingal Poetry Festival 2022 image
Photo: Donal Greene.

Áine Ní Ghlinn

File agus scríbhneoir do dhaoine óga í Áine Ní Ghlinn, agus Laureate na nÓg 2020 – 2023.

Tá 35 leabhar foilsithe aici, idir fhilíocht dhrámaí, úrscéalta agus scéalta do dhaoine óga. I measc na nduaiseanna atá buaite aici, tá Gradam Reics Carló Leabhar na Bliana (2014, 2016, 2019 do na húrscéalta Daideo, Hata Zú Mhamó & Boscadán), Gradam Ficsin, Leabhair Pháistí Éireann & Gradam Leabhar na Bliana, Cumann Litearthachta na hÉireann (Daideo, 2015). Bronnadh Comhaltacht Patrick Kavanagh uirthi 2019 agus tá go leor duaiseanna filíochta buaite aici ag Seachtain na Scríbhneoirí Lios Tuathail, Féile Filíochta Bhéal na mBuillí agus Oireachtas na Gaeilge.

Ina ról mar Laureate na nÓg, an tionscnamh Laureate a roghnaigh sí ná Bosca Leabharlainne (ina mbeadh 25 leabhar Gaeilge) a bhronnadh ar scoileanna. Le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge agus ón gComhairle Ealaíon, bronnadh an Bosca Leabharlainne seo ar gach scoil a chuir iarratas isteach agus seoladh 2,200 Bosca Leabharlainne amach chuig scoileanna ar fud an oileáin i Feabhra/Márta 2022. Bronnadh scéimeanna cónaithe ar 21 scoil agus bronnadh breis leabhar ar na scoileanna a ghlac páirt sna scéimeanna seo.

Áine Ní Ghlinn is the sixth Laureate na nÓg (Ireland’s Children’s Literature Laureate). She is the first author writing exclusively in the Irish language to be appointed to the role. Áine has published thirty-five books, including poetry, drama, fiction, and stories for children. She has been awarded Gradam Reics Carló [Book of the Year] (2014, 2016, 2019 – for the novels Daideo, Hata Zú Mhamó & Boscadán), Children’s Books Ireland Fiction Award and Literacy Association Book of the Year Award (Daideo, 2015). She has won many poetry prizes including at Listowel Writers Week, Strokestown Poetry Festival and Oireachtas na Gaeilge. In 2019 she was awarded the Patrick Kavanagh fellowship for poetry.

Áine’s ambition as Laureate is to lift the cloak of invisibility from Irish language authors and books, encouraging children and young people to read for pleasure as Gaeilge. To that end her main project is An Bosca Leabharlainne, a selection of 25 high quality Irish language books, selected by Áine, that were sent to schools around the country. In total 2,200 boscaí leabharlainne were distributed, thanks to funding from Foras na Gaeilge and the Arts Council. 21 schools also received an Artist in Residence scheme which included additional book gifts.

Family Poetry Fest, Floraville  at the Fingal Poetry Festival 2022 image
Photo: Julian Behal

Support by the Arts Council, Fingal County Council, Fingal Libraries, Foras na Gaeilge, RTÉ: Supporting The Arts, Leabhair Pháistí Éireann, Laureate na nÓg and Poetry Ireland is gratefully acknowledged.
The Fingal Poetry Prize is sponsored by DHL.
An Fiach Dubh, the Irish language poetry prize, is sponsored by Progressive Credit Union.
%d bloggers like this: