Féile Filíochta Fhine Gall 2022

ÓCÁIDÍ le GAEILGE / Irish-Language Events

Is cúis áthais dúinn go bhfuil ócáidí as Gaeilge agus ócáidí dátheangacha (Gaeilge/Béarla) againn ar chlár na Féile i mbliana. Beidh mionsonraí le fáil anseo.

It gives us great pleasure to have Irish language events and bilingual (Irish/English) events on our Festival programme this year. Details will be available on this page.

Raven illustrations and brochure design: Matthew Kelly.

%d bloggers like this: